Giải quyết tranh chấp sau ly hôn

Giải quyết tranh chấp sau ly hôn

Giải quyết tranh chấp sau ly hôn đòi hỏi phải đảm bảo được quyềnlợi ích trong quan hệ hôn nhântài sản và con cái của các cặp vợ, chồng. Pháp luật về Hôn nhân và Gia đình điều chỉnh những khía cạnh tài sản, con cái để đảm bảo sự công bằng của đôi bên. Bài viết dưới đây của công ty Luật Minh Tâm Việt sẽ giúp người đọc đặc biệt là những quý bạn đọc đang gặp phải vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân của mình.

Các vấn đề pháp lý phát sinh sau ly hôn

Khi hình thành mối quan hệ hôn nhân, vợ chồng không chỉ chung sống với nhau về mặt tình cảm mà từ đây giữa họ phát sinh những vấn đề pháp lý về tài sản, con cái thuộc sự điều chỉnh của pháp luật. Ly hôn là kết quả không một cặp vợ, chồng nào mong muốn, tuy nhiên vì một số lý do chủ quan và khách quan nên họ chấm dứt mối quan hệ hôn nhân và nhờ đến sự can thiệp của pháp luật. Một cuộc hôn nhân tan vỡ kéo theo những hậu quả pháp lý về quan hệ hôn nhân, tài sản và con cái.

Tranh chấp tài sản

Nguyên tắc phân chia tài sản chung trong quan hệ hôn nhân được phát sinh trong quá trình hôn nhân và cũng có trường hợp có thỏa thuận riêng. Tài sản chung của vợ chồng là tài sản chung hợp nhất có thể phân chia, căn cứ tại khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm:

  • Tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình 2014
  • Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
  • Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất , được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Tranh chấp quyền nuôi con

Vấn đề con cái là một trong những tranh chấp xảy ra phổ biến sau ly hôn của các cặp vợ chồng. Giành quyền nuôi con nhưng phải đảm  bảo về kinh tế cũng như đời sống tinh thần, thể chất, … cho đứa con là những điều kiện cần và đủ mà pháp luật quy định để đảm bảo cho đứa con. Căn cứ chấm dứt việc nuôi con được quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

  • Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Thỏa thuận được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyên và đảm bảo tốt nhất việc nuôi dưỡng, giáo dục con.
  • Người trực tiếp nuôi con không đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định pháp luật.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp sau ly hôn

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp sau ly hôn của công ty Luật Minh Tâm Việt ra đời nhằm giúp khách hàng giải quyết những vấn đề nêu trên, với những nội dung chính sau: Thứ nhất, tư vấn pháp lý

  • Tư vấn hướng giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn trong hôn nhân gia đình đúng theo quy định pháp luật.
  • Soạn thảo văn bản, đơn từ trong suốt quá trình tố tụng như đơn khởi kiện, đơn kháng cáo, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, …
  • Chuẩn bị hồ sơ để làm các thủ tục pháp lý như nhận con nuôi, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, …

Thứ hai, trực tiếp tham gia trong quá trình tố tụng với tư cách

  • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đối với các tranh chấp hôn nhân gia đình
  • Người được ủy quyền thực hiện những thủ tục pháp lý hoặc tham gia tại phiên tòa tranh chấp về tài sản, giành quyền nuôi con trong quan hệ hôn nhân gia đình.

Trên đây là những nội dung trong dịch tư vấn giải quyết tranh chấp sau ly hôn của chúng tôi cung cấp đến quý bạn đọc. Trường hợp đang gặp phải vấn đề trên cần chúng tôi tư vấn luật hôn nhân gia đình và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp sau ly hôn, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua hotline 090.476.9186. Xin cảm ơn.