Lệ Phí Công Chứng

Lệ Phí Công Chứng

Quy định về mức phí công chứng tại văn phòng công chứng Minh Tâm Việt được niêm yết công khai tại văn phòng. Điều chỉnh hợp lý căn cứ theo luật công chứng và thông […]

Xem thêm
Giấy uỷ quyền có phải công chứng? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

Giấy uỷ quyền có phải công chứng? Thủ tục công chứng giấy ủy quyền?

Giấy uỷ quyền có phải công chứng không? Loại giấy uỷ quyền nào phải thực hiện thủ tục công chứng? Trình tự, thủ tục, hồ sơ và các giấy tờ cần thiết để công chứng […]

Xem thêm
Các trường hợp được công chứng tại nhà? Lưu ý khi công chứng tại nhà?

Các trường hợp được công chứng tại nhà? Lưu ý khi công chứng tại nhà?

Trình tự thủ tục công chứng văn bản? Các trường hợp được phép công chứng tại nhà? Những lưu ý khi công chứng tại nhà? Trình tự thủ tục công chứng văn bản, hợp đồng […]

Xem thêm
Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng

Trung tâm thông tin và tư vấn công chứng

Để đảm bảo hồ sơ, giấy tờ trong thực hiện các giao dịch của tổ chức, cá nhân, pháp luật quy định về công chứng, chứng thực các văn bản, giấy tờ. Một số trường […]

Xem thêm