Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ về vi phạm dân sự?

Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Lấy ví dụ về vi phạm dân sự?

Vi phạm pháp luật dân sự là gì? Khái niệm vi phạm pháp luật dân sự? Lấy một vài ví dụ minh họa cụ thể về vi phạm pháp luật dân sự? Khái niệm vi […]

Xem thêm
Hợp đồng dân sự và đặc điểm của hợp đồng dân sự

Hợp đồng dân sự và đặc điểm của hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự là gì? Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng […]

Xem thêm
Tố Tụng Dân Sự

Tố Tụng Dân Sự

Đội ngũ luật sư tố tụng của Công ty luật Minh Tâm Việt có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết và hỗ trợ các vấn đề liên quan tới quy trình, thủ tục khởi […]

Xem thêm
Dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự

Dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự

Bạn muốn tìm luật sư dân sự để được tư vấn cùng giải đáp những thắc mắc trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự,…. Bởi quan hệ pháp luật dân sự được xem là một […]

Xem thêm

Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 mới nhất áp dụng năm 2022

Bài viết giới thiệu toàn văn và link tải các Bộ luật dân sự theo các thời kỳ. Quan trọng nhất là giới thiệu toàn văn và link tải về Bộ luật dân sự 2015 […]

Xem thêm