Thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật

Thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác.

1. Thủ tục lập vi bằng

Thủ tục để Thừa phát lại lập vi bằng được quy định tại Điều 26 Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2009.

  • Tiếp nhận yêu cầu lập vi bằng. Cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu lập vi bằng sẽ liên hệ với Văn phòng Thừa phát lại và được Thừa phát lại tư vấn một số quy định pháp luật về việc lập vi bằng. Thừa phát lại cũng đồng thời xem xét yêu cầu lập vi bằng là phù hợp với quy định pháp luật hay không? Nếu thấy phù hợp thì Thừa phát lại đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc lập vi bằng.
  • Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại ký hợp đồng dịch vụ cũng chính là thỏa thuận lập vi bằng.
  • Thừa phát lại lập vi bằng tại hiện trường.Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực.
  • Thừa phát lại hoàn thiện vi bằng (soạn thảo, in hình, ghi đĩa, in ấn …). Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi Sở Tư pháp để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập vi bằng; 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng.

2. Thời gian giải quyết

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền, không thuộc phạm vi lập vi bằng; vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định. Việc từ chối phải được thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đó nêu rõ lý do từ chối đăng ký.

Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp.

3. Thỏa thuận về việc lập vi bằng

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 61/2009/NĐ-CP, Văn phòng Thừa phát lại và khách hàng phải xác lập thỏa thuận lập vi bằng tức là  hợp đồng dịch vụ lập vi bằng. Nội dung chủ yếu của thỏa thuận lập vi bằng gồm:

  • Nội dung cần lập vi bằng;
  • Địa điểm, thời gian lập vi bằng;
  • Chi phí lập vi bằng;
  • Các thỏa thuận khác, nếu có.

Việc thỏa thuận lập vi bằng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Người yêu cầu phải cung cấp các thông tin và các tài liệu liên quan đến việc lập vi bằng, nếu có. Văn phòng Thừa phát lại phải vào sổ theo dõi việc thỏa thuận lập vi bằng.

Vấn đề phí dịch vụ lập vi bằng không thể không nhắc đến. Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2009 thì phí dịch vụ lập vi bằng dựa trên thỏa thuận giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng.

Cơ chế phí thỏa thuận tạo sự linh hoạt trong mối quan hệ giữa các văn phòng Thừa phát lại với khách hàng. Tuy nhiên, cơ chế này cũng tạo nên sự bất cập khi cùng một vụ việc lập vi bằng nhưng mỗi Văn phòng lại đưa ra một mức phí khác nhau, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của một cơ quan được trao quyền thực hiện công việc mang tính chất công.

      Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục lập vi bằng theo quy định của pháp luật,  quý khách vui lòng liên hệ tới Hotline: 0904769186 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: luatminhtamviet@gmail.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!