Phạm Vi Gói Dịch Vụ Tư Vấn Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp Như Thế Nào Để Đảm Bảo Hiệu Quả?

Phạm Vi Gói Dịch Vụ Tư Vấn Thường Xuyên Cho Doanh Nghiệp Như Thế Nào Để Đảm Bảo Hiệu Quả?

Dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp là một loại hình tư vấn pháp lý rất phổ biến và phát triển hiện nay. Hầu hết các công ty Luật lớn nhỏ đều hoạt động ở lĩnh vực này. Vậy GÓI DỊCH VỤ tư vấn thường xuyên cần đáp ứng phạm vi công việc như thế nào để đảm bảo hiệu quả và được khách hàng đánh giá cao?

Khái niệm (gói) dịch vụ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp:

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp tại Minh Tâm Việt là dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận các quy định pháp luật, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, pháp luật đầu tư thông qua việc ký hợp đồng tư vấn thường xuyên.

Gói dịch vụ tư vấn pháp lý tại Luật Minh Tâm Việt nhằm góp phần giải quyết các nhu cầu về mặt pháp lý, tránh được các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh, đảm bảo tối đa quyền lợi cũng như thực hiện đúng nghĩa vụ, cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật đem đến lợi ích cao nhất cho các doanh nghiệp, giảm thiểu tối đa tổn thất có thể phát sinh cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh:

 • Hợp đồng;
 • Kinh doanh thương mại;
 • Sở hữu trí tuệ;
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
 • Quản trị nhân sự;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Các vấn đề khác có liên quan đến các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp.

Phạm vi công việc

 • Tư vấn pháp lý trong quá trình soạn thảo, đàm phán và giao kết hợp đồng (chỉnh sửa các dự thảo hợp đồng đảm bảo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp)
 • Cập nhật hàng tháng văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp
 • Kiểm tra và tư vấn phương án pháp lý xử lý đối với các quyết định, hành vi hành chính của cơ quan chức năng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng; xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh; khiếu nại – khởi kiện các hành vi/ quyết định trái pháp luật, gây hại đến doanh nghiệp của các cơ quan chức năng
 • Tư vấn pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như thay đổi nội giấy phép hoạt động; đăng ký sản phẩm; đăng ký bảo hộ; nhãn hiệu; mở rộng chi nhánh, văn phòng đại diện; tìm hiểu thông tin pháp luật về lĩnh vực hoạt động mới….
 • Tư vấn pháp luật xây dựng Điều lệ công ty; nội quy công ty; quy trình làm việc; biểu mẫu trong quản lý nhân sự; bảo hiểm xã hội;
 • Tư vấn pháp luật về lao động; giải quyết tranh chấp lao động
 • Tư vấn pháp luật về cơ cấu tổ chức nội bộ trong doanh nghiệp; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn pháp luật về các vấn đề phát sinh khác trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, rà soát tính pháp lý của các dự thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến hợp đồng;
 • Kiểm tra, rà soát  dự thảo các công văn trao đổi giữa Khách hàng với đối tác, khách hàng và cơ quan chức năng;
 • Cung cấp những tài liệu song ngữ Anh-Việt liên quan đến pháp lý về hoạt động của doanh nghiệp Khách hàng với đối tác.

Bảng giá phí dịch vụ tư vấn tại Luật Minh Tâm Việt theo từng gói dịch vụ cụ thể:

Tùy thuộc vào nhu cầu mô hình hoạt động của doanh nghiệp, Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các gói dịch vụ dưới đây:

NỘI DUNG GÓI BASIC GÓI REGULAR GÓI PROFESSIONAL
Công việc thực hiện
 • Cập nhập văn bản pháp lý.
 • Tư vấn xây dụng Điều lệ, Nội quy Công ty, Quy trình làm việc.
 • Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp với đối tác và khách hàng, xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh.
 • Cập nhập văn bản pháp lý.
 • Tư vấn xây dụng Điều lệ, Nội quy Công ty, Quy trình làm việc.
 • Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp với đối tác và khách hàng, xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh.
 • Luật sư đến doanh nghiệp trao đổi (3 tiếng/tháng/2 lần)
 • Cập nhập văn bản pháp lý
 • Tư vấn xây dụng Điều lệ, Nội quy Công ty, Quy trình làm việc.
 • Hướng dẫn giải quyết tranh chấp lao động.
 • Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp với đối tác và khách hàng, xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh.
 • Luật sư đến doanh nghiệp trao đổi(3 tiếng/tháng/2 lần).
 • Tài liệu song ngữ Anh-Việt, có phiên dịch viên đi cùng luật sư khi làm việc với đối tác nước ngoài.
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Minh Tâm Việt

Ngoài gói dịch vụ tư vấn thường xuyên cho khách hàng theo tháng Minh Tâm Việt còn cung cấp cho Quý khách hàng DỊCH VỤ TƯ VẤN THEO GIỜ và TƯ VẤN THEO VỤ VIỆC.